Quyền lợi khi tham gia làm tư vấn viên oriflame Chưa có đánh giá.

Chia sẻ sự YÊU THÍCH của bạn.

Money oriflame

Quyền lợi khi tham gia làm tư vấn viên oriflame

Cách trả thưởng cho tư vấn viên oriflame

I)  Với oriflame, bạn có 2 cách kiếm tiền:

  1. Trình bày catalogue và lấy đơn hàng – hưởng ngay khoản lợi nhuận chiết khấu 23% tức thì từ giá trên catalogue oriflame.
  2. Mời người khác gia nhập – hưởng thêm chiết khấu từ 3% lên đến 21% trên doanh số bán hàng cá nhân và doanh số nhóm được tích lũy trong 1 tháng. Phát triển các chức danh như Director và bạn sẽ phát triển lên các cấp bậc Director cao hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.

II)  Bạn hưởng thu nhập từ doanh số nhóm như thế nào?

Bạn hưởng thu nhập bằng cách mời người khác cùng gia nhập trở thành tư vấn viên Oriflame. Đây gọi là quá trình bảo trợ. Theo đó kế hoạch thành công sẽ trả theo 2 yếu tố : Khối lượng kinh doanh (BV) và Điểm kinh doanh (BP).

– Oriflame luôn trả tổng chiết khấu 21% cho mỗi nhóm. Mỗi tư vấn viên được hưởng bao nhiêu trong tổng chiết khấu 21% đó thì hoàn toàn tùy thuộc vào cấu trúc hệ thống của nhóm.

– Nguyên tắc cơ bản là tư vấn viên mà mời và hướng dẫn càng nhiều tư vấn viên hơn sẽ được hưởng nhiều hơn tư vấn viên khác

.- Khối lượng kinh doanh (BV) bằng với doanh thu theo giá bán cho tư vấn viên, trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và các khoản thuế khác có thể thay đổi tùy theo mức sản phẩm ở từng thời điểm.

– Mỗi sản phẩm đều có một giá trị Điểm kinh doanh (Bp) nhất định. BP cố định nhằm đảm bảo những nỗ lực yêu cầu cần thiết để duy trì mức chiết khấu hoạt động ổn định cho dù lạm phát có xảy ra.

  • Khối lượng kinh doanh (BV) : là tổng doanh số bán theo giá cho Tư vấn viên không tính thuế GTGT và có thể thay đổi theo thời gian do việc điều chỉnh giá. Oriflame thanh toán Chiết khấu hoạt động (PD – Personal Discount) cho đến 21% Khối lượng kinh doanh của mỗi nhóm.
  • Điểm số kinh doanh (BP) : là một đơn vị tính dùng trong việc tính xem tư vấn viên đạt mức Chiết khấu cho hoạt động (PD) bao nhiêu phần trăm. Hiện tại, 1 BP = 13.000VND . BP luôn cố định nhằm đảm bảo duy trì nổ lực cần thiết để được hưởng Chiết khấu cho hoạt động. Tổng số và cơ cấu Điểm số kinh doanh trong nhóm của bạn sẽ quyết định cá nhân bạn được hưởng bao nhiêu phần trăm trong tổng số chiết khấu được hưởng.

1) Bảng điểm thưởng và chiết khấu dành cho tư vấn viên:

Điểm BP của nhómTỷ lệ %
Từ 200 đến 5993%
Từ 600 đến 1.1996%
Từ 1.200 đến 2.3999%
Từ 2.400 đến 3.99912%
Từ 4.000 đến 6.59915%
Từ 6.600 đến 9.99918%
Từ 10.000 trở lên21%

2) Chức danh dựa vào bảng điểm thưởng:

Chức danhMức độ điều kiện
Consultant -Tư vấn viên0 – 9 %
Manager -Quản lý12 – 21%
Director -Giám đốc21% trở lên

– Ngoài ra còn rất nhiều chức danh và hơn thế nữa là tiền thưởng từ 20 triệu đồng đến 20 tỷ đồng dành cho chức danh từ Director trở lên, oriflame luôn cho bạn mức thu nhập không giới hạn như bảng kế hoạch thành công như bên dưới.

ke hoach thanh cong success plan oriflame

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các chức danh này. Hãy đăng ký trở thành từ vấn viên oriflame ngay hôm nay. 

ĐĂNG KÝ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM