Quà chào mừng Oriflame

Quà chào mừng Oriflame dành cho tư vấn viên mới đăng ký

Oriflame đưa ra chương trình quà chào mừng nhằm mục đích thúc đẩy việc bán hàng cho 1 tư vấn viên mới gia nhập,  giúp cho họ có động lực khi mới bắt đầu công việc bán hàng này. Chương trình quà chào mừng chỉ dành cho tư vấn viên mới và được áp dụng trong 3 tháng đầu gia nhập. 

– Quà chào mừng là chương trình quà chào mừng chỉ dành riêng cho tư vấn viên mới đăng ký tham gia bán hàng Oriflame được tính kể từ lúc vừa mới có mã số đăng ký.

– Quà chào mừng bao gồm 3 bước  trong 3 tháng đầu gia nhập: Quà chào mừng bước 1,  quà chào mừng bước 2, quà chào mừng bước 3.

– Quà chào mừng mang tính liên tục: Trong vòng 3 tháng đầu kể từ ngày gia nhập, nếu bỏ bước 1 sẽ mất luôn bước 2 và 3.

– Chỉ tiêu tối thiểu để nhận quà chào mừng là: 100 điểm tương đương khoảng 1.820.000 VND giá trên catalogue.

+ Quà chào mừng bước 1: đạt 100 điểm trong tháng đầu tiên ( tích lũy điểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày gia nhập) để tháng sau được mua quà chỉ với 99.000 VND.

+ Quà chào mừng bước 2: đạt 100 điểm trong tháng thứ 2 ( tích lũy điểm tiếp trong tháng kế tiếp) để tháng sau được mua quà chỉ với 99.000 VND.

+ Quà chào mừng bước 3: đạt 100 điểm trong tháng thứ 3 (tích lũy điểm tiếp trong tháng kế tiếp) để tháng sau được mua quà chỉ với 99.000 VND.

– Trị  giá quà chào mừng: Tùy theo sản phẩm và chương trình đưa ra trị giá lên đến gần 2 .400.000 VND nhưng tư vấn viên chỉ trả với giá là 99.000 VND x 3 bước = 297.000 VND.