Gold Conference 2011 – Paris

– Ngày 11/8/2011 đến 16/08/2011, Các leader của Oriflame vừa tham dự Gold Conference tại Paris và họp mặt tất cả các leader toàn Châu Á.

Hội nghị đã mang đến tất cả mọi người sự trải nghiệm về nước Pháp tráng lệ, thiên đường mua sắm… và được chia sẻ và học hỏi rất nhiều từ  các leader thành công khác.

Bạn đã sẵn sàng cho mục tiêu năm tới? Bạn đã sẵn sàng để lên đường đến Stockholm tham dự hội nghị Gold Conference 2012? Hãy tiến lên phía trước và nắm bắt lấy cơ hội.

[yframe url='[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=X-gMBoILdsY’]’]