Chương trình quà bảo trợ của oriflame là gì ? Chưa có đánh giá.

Chia sẻ sự YÊU THÍCH của bạn.

Chương trình quà bảo trợ  dành cho tư vấn viên của oriflame là gì ?

 Chương trình quà bảo trở hay còn gọi là quà dành cho trưởng nhóm, quà sẽ thay đổi hàng tháng tùy theo chương trình công ty đưa ra để giúp khuyến khích các bạn phát triển hệ thống tốt hơn. Khi cá nhận bạn bắt đầu phát triển và mời thêm người vào nhóm của bạn, bạn sẽ được gọi là Người Bảo Trợ.

– Quà bảo trở 2 người: Nghĩa là trong tháng công ty đưa chương trình, bạn hãy mời thêm 2 bạn tư vấn viên mới vào nhóm bán hàng của bạn và hỗ trợ kiến thức cho họ giúp họ hoàn thành 100 điểm trước ngày cuối cùng của tháng để nhận phần quà hấp dẫn tùy theo chương trình công ty đưa ra trong tháng đó.

– Quà bảo trở 3 người: Nghĩa là trong tháng công ty đưa chương trình, bạn hãy mời thêm 3 bạn tư vấn viên mới vào nhóm bán hàng của bạn và hỗ trợ kiến thức cho họ giúp họ hoàn thành 100 điểm trước ngày cuối cùng của tháng  để nhận phần quà hấp dẫn tùy theo chương trình công ty đưa ra trong tháng đó.

– Quà bảo trở 4 người: Nghĩa là trong tháng công ty đưa chương trình, bạn hãy mời thêm 3 bạn tư vấn viên mới vào nhóm bán hàng của bạn và hỗ trợ kiến thức cho họ giúp họ hoàn thành 100 điểm trước ngày cuối cùng của tháng  để nhận phần quà hấp dẫn tùy theo chương trình công ty đưa ra trong tháng đó.

– Quà bảo trở 5 người: Nghĩa là trong tháng công ty đưa chương trình, bạn hãy mời thêm 3 bạn tư vấn viên mới vào nhóm bán hàng của bạn và hỗ trợ kiến thức cho họ giúp họ hoàn thành 100 điểm trước ngày cuối cùng của tháng  để nhận phần quà hấp dẫn tùy theo chương trình công ty đưa ra trong tháng đó.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM