Sinh nhật Oriflame lần thứ 8 – 26/08/2011

Sinh nhật Oriflame lần thứ 8 – 26/08/2011

Happy Birthday Oriflame! Chúc mừng sinh nhật Oriflame lần thứ 8, Công ty đã tổ chức một buổi sinh nhật với những chương trình đặc biệt dành cho tư vấn viên như:  Trang điểm , uống Wellness, làm tóc, vẽ móng, chụp hình, đặc biệt là ăn bánh kem ..Không khí đã mang lại cho tất cả các bạn tư vấn viên một ngày đáng nhớ.


Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisShare on TumblrShare on VKShare on StumbleUponFlattr the authorPrint this page