Mỗi ngày giảm giá một sản phẩm mỹ phẩm Oriflame

MỖI NGÀY ƯU ĐÃI MỘT SẢN PHẨM

– Lưu ý về chương trình: Sản phẩm giảm giá chỉ áp dụng đúng ngày và hạn sử dụng một số sản phẩm sẽ thấp. Hàng mua rồi không đổi trả. Vì là hàng khuyến mãi nên số lượng có hạn, vui lòng đặt hàng sớm để bảo đảm việc còn hàng.

CHƯƠNG TRÌNH MỚI THÁNG 6 SẼ BẮT ĐẦU NGÀY 5/6/2016

 

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisShare on TumblrShare on VKShare on StumbleUponFlattr the authorPrint this page