Liên hệ tư vấn viên Oriflame miền Tây

Liên hệ tư vấn viên Oriflame miền Tây

Xin chào! Mình tên Thái Thu Thủy! Mình là tư vấn viên Oriflame tại miền Tây. Nếu các bạn có nhu cầu mua mỹ phẩm, tư vấn da, kiếm thêm thu nhập  cũng như tìm hiểu về Oriflame. Hãy liên hệ với mình.

Điện thoại: 0947.758554

Email: oriflamevietnam@yahoo.com

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisShare on TumblrShare on VKShare on StumbleUponFlattr the authorPrint this page