Liên hệ tư vấn viên Oriflame miền Nam

Liên hệ tư vấn viên Oriflame miền Nam

Xin chào! Mình tên Nguyễn Công Hạnh Dung! Mình là tư vấn viên Oriflame tại miền Nam. Nếu các bạn có nhu cầu mua mỹ phẩm, tư vấn da, kiếm thêm thu nhập  cũng như tìm hiểu về Oriflame. Hãy liên hệ với mình.

Điện thoại: 0918.749332

Email: oriflamevietnam@yahoo.com

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisShare on TumblrShare on VKShare on StumbleUponFlattr the authorPrint this page