Phấn phủ dạng bột Oriflame

Phấn phủ trang điểm dạng bột của oriflame thích hợp cho da dầu giúp da khô thoáng bóng dầu, dùng cọ trang điểm để mang lại lớp nền mỏng và tự nhiên.

Xem tất cả 3 kết quả

Xem sản phẩm thứ 1 - 3 trong tất cả 3 sản phẩm. Chọn tổng sản phẩm muốn xem
Xem sản phẩm thứ 1 - 3 trong tất cả 3 sản phẩm. Chọn tổng sản phẩm muốn xem