24143-Ví đựng cọ trang điểm Oriflame Make-Up Brush Wrap Case

24143_Make-Up Brush Wrap Case

 

Make-Up Brush Wrap Case

-Ví đựng cọ trang điểm chuyên nghiệp.Trang điểm như một chuyên gia. Ví không bao gồm cọ.

Kích thước: 95 x 205 x 25 mm (gắp lại)

Mã sản phẩm: 24143

Giá: 329.000 VND